Cherry CyMotion Master Linux keyboard

Få alla tangenter att fungera.
Vad vi behöver:
Installera xbindkeys med Sourcery eller slapt-src.

Skapa en fil som heter .xbindkeysrc i din hemkatalog:
touch ~/.xbindkeysrc

Nu kan du redigera ~/.xbindkeysrc för att ställa in tangentbindningar
Kör följande i en terminal:
xbindkeys -k
Cherry CyMotion Master Linux
Ett tomt fönster visas. Tryck på tangenten till vilken du vill tilldela ett kommando och xbindkeys kommer mata ut en händig textsnutt som kan infogas i ~/.xbindkeysrc

medan det tomma fönstret är öppet, tryck på knappen som du vill tilldela ett kommando (Decrease volume).

Följande visas:
"(Scheme function)"
m:0x10 + c:122
Mod2 + XF86AudioLowerVolume


kopiera de tre raderna till ~/.xbindkeysrc och ersätt "(Scheme function)" med kommandot du vill utföra.
I exemplet ovan "amixer sset Master 2- unmute"
"amixer sset Master 2- unmute"
m:0x10 + c:122
Mod2 + XF86AudioLowerVolume


När du är klar med konfigureringen av tangenterna, skapa en autostart av xbindkeys.
Om du kör XFCE starta xfce4-session-inställningar och under autostart lägg till xbindkeys.
Senast ändrad: 23-Jan-2012

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1975 Besök totalt:140609