Thunar Custom Actions filhantering

Man lägger till en ny Custom Action genom att välja Redigera -> Konfigurera anpassade åtgärder...
Klicka på + knappen.

Bränna iso fil med Brasero

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Bränn ISO avbild med Brasero
Sriv in Kommando: brasero -i %f
Välj en lämplig ikon te.x cdrom

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.iso
Avmarkera alla
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en iso fil finns valet "Bränn ISO avbild med Brasero"

Bränna iso fil med K3b

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Bränn ISO avbild med K3b
Sriv in Kommando: k3b --image %f
Välj en lämplig ikon te.x K3b

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.iso
Avmarkera alla
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en iso fil finns valet "Bränn ISO avbild med K3b"

Söka filer eller kataloger

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Search
Sriv in Kommando: catfish --path %F
Välj en lämplig ikon te.x catfish

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
Markera Kataloger
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en katalog finns valet "Sök"

Massomdöpning av filer

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Massomdöpning av filer
Sriv in Kommando: thunar -B %F
Välj en lämplig ikon te.x

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
Markera Ljudfiler, Bildfiler, Textfiler, Videofiler, Övriga Filer
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på flera filer finns "Massomdöpning av filer"

Montera ISO fil

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Montera ISO fil
Sriv in Kommando: fuseiso -n -p %f %f.mount
Välj en lämplig ikon te.x media-cdrom

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.iso
Markera Övriga Filer
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en iso fil finns valet "Montera ISO fil"

Avmontra ISO fil

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Avmontera ISO
Sriv in Kommando: fusermount -u %f
Välj en lämplig ikon te.x media-cdrom

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.iso
Markera Övriga Filer
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en iso fil finns valet "Avmontera ISO"

Kopiera filer till katalog

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Kopiera filer till katalog
Sriv in Kommando: /path/to/cp_mv.sh c_p %F
Välj en lämplig ikon te.x edit-copy

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
Markera Alla
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en fil finns valet "Kopiera filer till katalog"

Flytta filer till directory

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Flytta files till katalog
Sriv in Kommando: /path/to/cp_mv.sh m_v %F
Välj en lämplig ikon te.x edit-cut

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
Markera Alla
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en fil finns valet "Flytta filer till katalog"
Koppiera nedanstående fil till lämplig plats, t.ex. ~/bin eller /usr/bin Gör den körbar genom att i en terminal (om i /usr/bin som root) köra.
chmod +x cp_mv.sh
cp_mv.sh

Kopiera filer till Musik, Video, Bilder, Dokument

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Kopiera files till Musik, Video, Bilder, Dokument
Sriv in Kommando: /path/to/cp_mv2doc.sh cp_*type %F
*type = music, video, picture, document
Välj en lämplig ikon te.x *icon
*icon = gnome-mime-audio, gnome-mime-video, gnome-mime-image, gnome-mime-text

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *pattern
*pattern = Ljudfiler, Videofiler, Bildfiler, Textfiler
Markera *type
*type = Ljudfiler, Videofiler, Bildfiler, Textfiler
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en fil finns valet "Kopiera filer till Musik, Video, Bilder, Dokument"

Flytta filer till Musik, Video, Bilder, Dokument

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Flytta files till Musik, Video, Bilder, Dokument
Sriv in Kommando: /path/to/cp_mv2doc.sh mv_*type %F
*type = music, video, picture, document
Välj en lämplig ikon te.x *icon
*icon = gnome-mime-audio, gnome-mime-video, gnome-mime-image, gnome-mime-text

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *pattern
*pattern = Ljudfiler, Videofiler, Bildfiler, Textfiler
Markera Alla
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en fil finns valet "Flytta filer till Musik, Video, Bilder, Dokument"
Koppiera nedanstående fil till lämplig plats, t.ex. ~/bin eller /usr/bin Gör den körbar genom att i en terminal (om i /usr/bin som root) köra.
chmod +x cp_mv2doc.sh
cp_mv2doc.sh
Senast ändrad: 21-Jan-2012

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1270 Besök totalt:140609