Thunar Custom Actions bildhantering

Man lägger till en ny Custom Action genom att välja Redigera -> Konfigurera anpassade åtgärder...
Klicka på + knappen.

Konvertera png till jpg

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Konvertera png till jpg
Sriv in Kommando: convert %f -quality 75 `basename %f .png`.jpg
Välj en lämplig ikon te.x gnome-mime-image

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.png;*.PNG
Markera Bildfiler
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en png bild finns valet "Konvertera png till jpg"

Extrahera bilder från pdf

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Extrahera bilder från pdf
Sriv in Kommando: /"sökväg till"/pdf2jpg.sh %f
Välj en lämplig ikon te.x gnome-mime-image

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.pdf;*.PDF
Markera Övriga filer
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en pdf fil finns valet "Extrahera bilder från pdf"

zenity och poppler måste vara installerad. Koppiera nedanstående fil till lämplig plats, t.ex. ~/bin eller /usr/bin
Gör den körbar genom att i en terminal (om i /usr/bin som root) köra.
chmod +x pdf2jpg.sh
pdf2jpg.sh (Nerladdad 804 gånger)

Konvertera jpg till png

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Konvertera jpg till png
Sriv in Kommando: convert %f `basename %f .jpg`.png
Välj en lämplig ikon te.x gnome-mime-image

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.jpg;*.JPG;*.jpeg;*.JPEG
Markera Bildfiler
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en jpg bild finns valet "Konvertera jpg till png"

Rotera bild

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Rotera bild
Sriv in Kommando: /"sökväg till"/roty.sh %F
Välj en lämplig ikon te.x reload

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
Markera Bildfiler
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en jpg bild finns valet "Rotera bild"

roty.sh (Nerladdad 845 gånger)

Senast ändrad: 14-Jan-2012

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1063 Besök totalt:106214