Thunar Custom Actions övrigt

Man lägger till en ny Custom Action genom att välja Redigera -> Konfigurera anpassade åtgärder...
Klicka på + knappen.

Installera TTF teckensnitt

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Installera TTF teckensnitt
Sriv in Kommando: fontinstaller %f %n
Välj en lämplig ikon te.x fonts

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.ttf
Markera Övriga filer
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på TTF fil finns valet "Installera TTF teckensnitt"
Koppiera nedanstående fil till lämplig plats, t.ex. ~/bin eller /usr/bin
Gör den körbar genom att i en terminal (om i /usr/bin som root) köra.
chmod +x fontinstaller
fontinstaller

Bildspel

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Bildspel
Sriv in Kommando: slideshow.sh %N
Välj en lämplig ikon te.x gnome-mime-image

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
Markera Kataloger, Bildfiler
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en katalog eller bilder finns valet "Slideshow"
Koppiera nedanstående fil till lämplig plats, t.ex. ~/bin eller /usr/bin
Gör den körbar genom att i en terminal (om i /usr/bin som root) köra.
chmod +x slideshow.sh
slideshow.sh
Senast ändrad: 23-Jan-2012

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1177 Besök totalt:140609