Thunar Custom Actions Audio och video

Man lägger till en ny Custom Action genom att välja Redigera -> Konfigurera anpassade åtgärder...
Klicka på + knappen.

Konvertera mp3 till ogg

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: MP3 till OGG
Sriv in Kommando: mp32ogg.sh %F
Välj en lämplig ikon te.x gnome-mime-audio

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.mp3
Markera Ljudfiler
Klicka OK
KlickaStäng
När du nu högerklickar på en png bild finns valet "MP3 till OGG"

zenity, gst-launch och vorbisenc måste vara installerad. Koppiera nedanstående fil till lämplig plats, t.ex. ~/bin eller /usr/bin
Gör den körbar genom att i en terminal (om i /usr/bin som root) köra.
chmod +x mp32ogg.sh
mp32ogg.sh

Konvertera flv till mp4

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: flv till mp4
Sriv in Kommando: flv2mp4.sh %F
Välj en lämplig ikon te.x video
Visa bild
Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.flv
Markera Videofiler
Klicka OK
KlickaStäng
När du nu högerklickar på en video fil finns valet "flv to mp4"

zenity och ffmpeg måste vara installerade. Koppiera nedanstående fil till lämplig plats, t.ex. ~/bin or /usr/bin
Gör den körbar genom att i en terminal (om i /usr/bin som root):
chmod +x flv2mp4.sh
flv2mp4.sh

Konvertera video fil till avi

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Konvertera till avi
Sriv in Kommando: ffmpeg -i %f -b 798k -ab 128k %f.avi
Välj en lämplig ikon te.x gnome-mime-video

Under Appearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
Markera Videofiler
Klicka OK
KlickaStängbr> När du nu högerklickar på en video fil finns valet "Konvertera till avi"
Senast ändrad: 17-Jan-2012

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1195 Besök totalt:140609