SalixOS bash Tips

Färgglad terminal
För att göra det mer tydligt om du är normal användare eller root i en terminal kan du ändra färgen.
Ändra export PS1='\u[\W]\$ ' i ~/.bashrc till:
export PS1='\e[0;32m[\u[\W]\$ \e[m'
bash prompt
För root ändra export PS1='\u[\W]\$ ' i /root/.bashrc till:
export PS1='\e[0;31m[\u[\W]\$ \e[m'
bash prompt

I ~/.bash_profile lägg till följande:
#!/bin/sh
source $HOME/.bashrc

om .bash_profile inte finns skapa den.

Ett annat tips är att göra så att man får olika färger vid listning av filer och kataloger.
Lägg till följande i ~/.bashrc:
alias ls="ls --color=auto"
Senast ändrad: 08-Maj-2013

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1109 Besök totalt:140609