SalixOS Thunar Tips

Mallar

I din hemkatalog finns en katalog som heter Mallar, som förmodligen är tom.
I denna katalog kan du skapa mallar som sen går att använda i Thunar med ett högerklick.
För att detta skall fungera måste filen ~/.config/user-dirs.dirs finnas och innehålla sökvägen till Mallar:
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Mallar"

Bash mall
Skapa en fil som heter "bash.sh" i Mallar med innehållet:
#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2012 Ditt namn
#

Så kan du skapa en ny bash fil vid högerklick i vilken katalog du vill med det innehåll som du har i mallen.
Python mall
Skapa en fil som heter python.py i Mallar med innehållet:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
#Copyright (C) 2012 Ditt Namn.
#
Perl mall
Skapa en fil som heter perl.pl i Mallar med innehållet:
#!/usr/bin/perl -w
#
#Copyright (C) 2012 Ditt Namn.
#


Innehållet kan vara vad som helst.
Jag har tillexempel skapat html/css filer som jag sen kan använda när jag skall göra en hemsida.
Om du använder OpenOffice/libre office kan du skapa mallar även med dessa program och spara ner i Mallar. Jag har skapat underkataloger i Mallar så det skall vara lättare att hitta den mall jag söker.
Se bild 1.

Bild 1.
Senast ändrad: 7-Jan-2012

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1144 Besök totalt:140609