Thunar Custom Actions som root

Man lägger till en ny Custom Action genom att välja Redigera -> Konfigurera anpassade åtgärder...
Klicka på + knappen.

Redigera fil som root

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Redigera som root
Sriv in Kommando: gksu mousepad %f
Välj en lämplig ikon te.x mousepad

Under Appeearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
markera Textfiler
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en text fil finns valet "Redigera som root"

Öppna terminal som root

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: öppna terminal som root
Sriv in Kommando: gksu /usr/bin/Terminal --default-working-directory=%f
Välj en lämplig ikon te.x gksu-root-terminal

Under Appeearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
markera Kataloger
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en katalog finns valet "öppna terminal som root"

Öppna katalog som root

Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: öppna katalog som root
Sriv in Kommando: gksu thunar %f
Välj en lämplig ikon te.x system-file-manager

Under Appeearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *
markera Kataloger
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en katalog finns valet "öppna katalog som root"

Installera Salix/Slackware paket

Du behöver mitt sinstallskript se nedan.
Under Basic (Grundläggande)
Skriv in ett namn: Installera paket
Sriv in Kommando: gksu /usr/sbin/sinstallpkg %n
Välj en lämplig ikon te.x tgz

Under Appeearance Conditions (Beteendevilkor)
Skriv in i Filmönster: *.tgz;*.txz
markera övriga filer
Klicka OK
Klicka Stäng
När du nu högerklickar på en tgz/txz fil finns valet "Installera paket"
Packa upp filen sinstallpkg.tar.gz i /usr/sbin/ katalogen
Gör den körbar genom att i en terminal som root köra
chmod +x /usr/sbin/sinstallpkg
Senast ändrad: 6-Jan-2012

Nyheter

2019-05-15
Salix OS stickers uppdaterad
2012-08-05
Fluxbox tips uppdaterad
2012-05-20
CD-labels för Salix OS MATE edition
2012-03-07
Ny sida om Epson Perfection 1260
2012-01-29
Ny sida om Hårdvara
2012-01-21
Nya Thunar Custom Actions under filhantering
2012-01-17
Uppdaterat Thunar Custom Actions
2012-01-08
Ny sida om Thunar Mallar.
2012-01-05
Min nya hemsida om Salix OS

Statistik

Denna sida: 1266 Besök totalt:140609